תקנון האגודה

תקנון 'המפלצת' – אגודה שיתופית בע"מ סוג האגודה – אגודת צרכנית/אגודה למתן שירותים פרק א' – פרטים על האגודה שם האגודה שם האגודה: המפלצת– אגודה שיתופית בע"מ מען האגודה משרדה הרשום של האגודה: רח' צ'ילה 8 קריית יובל, ירושלים  מטרות: … המשך לקרוא תקנון האגודה