המפלצת אגודה שיתופית בע"מ

מה זה קואופרטיב? קואופרטיב הוא גוף כלכלי שהקמתו מבוססת על הון עצמי שמשקיעים החברים. שיטת העבודה שלו מבוססת על שוויון בזכויות ובחובות לכל החברים. בהתאם לסוג הקואופרטיב החברים בו יהיו הספקים, הצרכנים, העובדים או שילוב ביניהם. הערכים שמקדם קואופרטיב הם: אחריות ההדדית, עזרה ההדדית, דמוקרטיה, שוויון ערך האדם, צדק חברתי וסולידריות. "עיקרון יסוד של העסק … המשך לקרוא המפלצת אגודה שיתופית בע"מ